Trang chủ > Thu / Chi

Thu / Chi

Danh sách tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Các khoản tiền tài trợ xin chuyển về
Ngân hàng Sacombank
Tài khoản số: 0600 5581 5332
Swift Code: SGTTVNVX
Hội sở chính
Chủ tài khoản: Le Tuan

 

Số lượt đóng góp

 

Tổng số tiền đóng góp

Ghi chú: Tài khoản Sacombank dùng riêng cho chương trình Nhịp thở Quê hương. Bảng sao kê số dư hiển thị theo thời gian thật của việc nhận tin thay đổi số dư SMS từ ngân hàng.