Trang chủ > Bài viết > Máy thở và máy trợ thở > Đại diện CTCP Nhựa Tân Đại Hưng đóng góp mua 23 máy trợ thở

Đại diện CTCP Nhựa Tân Đại Hưng đóng góp mua 23 máy trợ thở

Đại diện CTCP Nhựa Tân Đại Hưng đóng góp mua 23 máy trợ thở
NYS09862 1

Ngay từ đợt kêu gọi đầu tiên chúng tôi đã được anh Phạm Trung Cang – đại diện cho công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đóng góp mua 23 máy trợ thở ELICIAE MV-20 tặng 10 máy cho Thành phố Hồ Chí Minh (đã trao tặng), 5 máy cho Long An, 5 máy cho Đồng Nai và 3 máy cho Bình Phước.

Nhịp thở Quê hương – Chương trình kêu gọi đóng góp mua máy thở & trợ thở giúp bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục trao tặng máy thở cho các tỉnh Long An, Đồng Nai và Bình Phước, để cùng nhau chung tay góp phần đẩy lùi Covid – 19.

Những bài viết liên quan